X
رزرو

گردشگری سفر ایران

گرانترین هتل ها در رزرواسیون آریا


همه جای دنیا گرانترین هتل های را معرفی می کنند، تا پولدارهای دنیا را به سمت خودشان بکشانند اما در ایران روال معرفي هتل ها به گونه اي ديگر است. اگر زمانی شایعه شود که فلان هتل یا رستوران گرانترین است و یا حتی فلان شخصیت پولدارترین است این تصور ممکن است تا دهه ها باقی بماند حتی اگر خیلی زود مثال نقضش پیدا شود. سال ها تصور میشد که هتل عباسی اصفهان گرانترین هتل ایران است، در صورتی که با یک پرس رزرو هتل و جوی ساده از قیمت چند هتل مشخص مي شود كه اینطور نیست. در این گزارش سری زده ایم به گرانترین هتل هایی که در حال حاضر در ایران مسافر می پذیرند. استانداردسازی و ستاره های هتل ها در کشور ما با آنچه از ستاره های هتل های بینالمللی انتظار می رود، متفاوت است. قاعدتا قیمت هتل های ایران در مقایسه با گرانترین هتل های جهان نیز ناچیز است حتی اگر در داخل کشور گرانترین باشند. هتل های پنج ستاره در دنیا نسبت به خدمات و امکاناتی که به مسافران می دهند، درجه بندی می شوند. زیربنا، امکانات ورزشی و تفریحی، امکانات داخل اتاق ها، تعداد رستوران های موجود درآنها با تنوع غذایی زیاد، نوع خدمات دهی کارکنان و آموزش آنان در برخورد با مشتری ها و خیلی از عوامل دیگر تعداد ستاره های هتلها را در سطح بین المللی تعیین می کند اما در ایران درجه بندی هتل ها و اعطای ستاره ها وضعیت دیگری دارد.برچسب ها : هتل , رزرو هتل , رزرو , هتل ها ,
+ نوشته شده در دوشنبه 24 ارديبهشت 1397ساعت 23:24 توسط گردشگری | | تعداد بازدید : 10

رزرو هتل در رزرو آریا


پــس برگردیــم و ببینیــم بــرای رزرو هتل چه ســرویس هایی وجود دارد. در میان سرویس های ایرانی رزرواسیون آریا از ابتدا بــرای رزرو هتل به وجود آمــد و اخیراً پرواز را نیز اضافه کرده. مشــکلی که در داخل کشــور برای اقامت وجود دارد تعداد کم هتلها و قیمت بالای آنهاســت که باعث می شود برخی از مسافران قید سفر داخلی را بزنند و هزینه ای برابر با سفر داخلی را صرف سفر کردن به برخی از کشورهای همسایه کنند. سرویس های ایرانی گاهی تالش کرده اند مکان های اقامتی شــخصی و محلی کوچکتر و ســاده تر نســبت به هتل ها را هم وارد بازی کنند، اما ضرورت های قانونی هنوز این اجازه را نداده که خون تازهای در سیستم گردشگری ایران به جریان بیفتد و شاید یکی از معدود سرویسهای مناسب در این زمینه خانه مسافر باشد که به ادعای توســعهدهندگانش در همراه اول مناسب گرفتن خانه، ویال یا سوئیت های آزاد برای افراد کثیرالسفر است، اما تجربه شخصی خود سرویس جالب اتاقک را با پشــتیبانی و قیمت های جالب تایید میکند که برای کسانی که دوست دارند رنگی از تفریح هم به سفر کاریشان بدهند مناسب است. با این حال سرویس های داخلی امکان رزرو هتل و خرید هواپیمای داخلی و خارجی را فراهم کرده اند و اتفاق خوب در این سالها این امکان پرداخت ریالی است که اکثر سایت ها به ســمت آن رفتهاند و آن را در اختیار مشــتری قرار دادهاند. هرچند ممکن است هنوز فاصله زیادی تا سرویسهای پرطرفدار خارجیای وجود داشته باشد که در بسیاری موارد امکاناتی در اختیار دارند که ســایتهای داخلی از آنها بی بهره اند. از تمام این داستانها و مقایسه ها که بگذریم، برای مســافر ایرانی با هر دلیل و انگیزهای که برای سفر کردن دارد راهحلهای زیادی وجود دارد که می تواند تامی نکننده نیاز او در ســفر باشد. برخی از این ســرویسها روی قیمت و برخی دیگر روی کیفیت خدمات تمرکز کردهانــد، اما در هر حالت ســرویسهایی هم هســتند که به مقایسه خدمات و قیمتهای هتلهــا میپردازند تا کاربر بتواند بهترین سرویس را انتخاب کند. هرچند در مورد برخی مقصدهــا انتخاب چندانی وجود ندارد و باید به چند مورد پیشنهادشده بسنده کرد. سایت trivago پلتفرم مشهوری است که خدمات هتلها را نسبت به قیمتشان با هم مقایسه میکند و با توجه به قصد مســافر از انجام این سفر بهترین مکانها را به او پیشــنهاد میدهد. در این سایت افراد زیادی برای هر هتل نظر گذاشــتهاند که برای انتخاب آن بسیار کمک کننده اســت. Trivago مناسب ترین قیمت را از بین سایت ها به کاربر پیشنهاد می دهد و همه امکانات و تخفیف های هتل و محل دقیق آن روی نقشه و همچنین راه های حمل و نقل آن را برای مســافران ارائه کرده و شما حتی می توانید به جای جســتوجوی نام هتل یا شهر روی نقشه بگردید و هر نقطه از مقصد خود را که دوست دارید برای سفر انتخاب کنید. بعد از انتخاب هتل در این ســایت به سایت ارائه دهنده هتل ارجاع داده می شوید، البته همواره از شما خواسته می شود که سرویس را دوباره چک کنید تا از تغییراتی که ممکن است بنا بر شرایط در هر ساعت ارائه شوند باخبر شوید.برچسب ها : رزرو هتل , سفر , هتل , رزرو , سایت ,
+ نوشته شده در دوشنبه 24 ارديبهشت 1397ساعت 23:24 توسط گردشگری | | تعداد بازدید : 9

اهميت برنامه ريزي جهانگردي


براي دستيابي به موفقيت در رزرو هتل مديريت و توسعه رزرو هتل جهانگردي برنامه ريزي در تمام سطوح ضروري است. تجربه بسياري از مناطق جهانگردي رزرو هتل در دنيا و در دراز مدت نشان داده است که روش برنامه ريزي شده براي توسعه جهانگردي مي تواند رزرو هتل بدون ايجاد مشکلاتي مهم فوايد به همراه آورد و بازارهاي جهانگردي رضايت بخش را حفظ کند. مکانهاي که در آنها گردشگري بدون برنامه ريزي توسعه مي يابد.اغلب دچار مشکلات اجتماعي و محيطي مي شوند اين مسائل براي ساکنان زيان آور و براي بسياري از جهانگردان ناخوشايند است و موجب مشکلاتي در دادو ستد و کاهش منافع اقتصادي مي شود . اين مکانهاي جهانگردي غير قابل کنترل رزرو هتل نمي توانند به طور موثر با مناطق جهانگردي برنامه ريزي شده ورقابت کنند آنها معمولاً با يک روش برنامه ريزي شده از نو توسعه مي يابند ولي اين امر نيازمند زمان و سرمايه گذاري مالي بيشتر است . جهانگردي فعاليت رزرو هتل نسبتاً پيچيده اي است که چندين بخش جامعه و اقتصاد را در بر مي گيرد اين امر بدون برنامه ريزي ممکن رزرو هتل است باعث ايجاد صدمات ناخواسته و غير منتطره اي شود . اکنون فعاليت نسبتاً جديدي دربسياري از کشورها به شمارمي رود و برخي از دولتها و اغلب رزرو هتل بخشی درچگونگي گسترش جهانگردي به طور صحيح تجربه اي رزرو هتل ندارند يا داراي تجربه کمي هستند درکشورهاي که جهانگردي رونق زيادي ندارد.برچسب ها : رزرو هتل , هتل , رزرو ,
+ نوشته شده در سه شنبه 18 مهر 1396ساعت 13:57 توسط گردشگری | | تعداد بازدید : 20

سياستگذاري گردشگری


سياست برنامه اي جامع رزرو هتل وکامل است که هدفها و رويه ها را در بردارد.سياستهاي کلان دولتها معمولا دربر گيرنده هدفها وروشهاي رزرو هتل مورد نظر و توجه دولتهاست. هتل استقلال در هر کشور دولتها سياست گوناگوني در پيش مي گيرند که اين سياستها با رزرو هتل ساختار سازماني هتل استقلال دولتها سازگار بوده و هروزارتخانه و يا سازمان هتل استقلال مسئول و سياستگذاري و اجراي اين سياست هتل استقلال هاست . منظور از سياست گردشگري بخشي از کل سياست اقتصادي محسوب مي شود. که در آن به رزرو هتل ساختار ورشد ابعاد اقتصادي توجه شده و به صورت برنامه اي ده ساله طراحي و تدوين مي شود از آنجا رزرو هتل که سياست هاي مختلف يک کشور با يکديگر ارتباط نزديک دارند وبه يکديگر وابسته هتل استقلال و منعکس کننده ماهيت پيچيده و پوياي جامعه هستند لذا کساني که در زمينه گردشگري سياستگذاري مي کنند بايد تمام جنبه هاي اين سياست و رابطه آن با بخش هاي ديگر جامعه رادر نظر بگيرند هتل استقلال و درنتيجه رزرو هتل سياستگذاري رزرو هتل گردشگري براي دولتي که گردشگري پايدار را به عنوان مهمترين بخش رشد اقتصادي خود مي داند. امري بسيار حياتي و مهم تلقي مي شود. سياست گردشگري مشخص کننده هتل استقلال هدفها ، مسير ، استراتژيکها و برنامه هاي بلند مدت است و دولت با برداشتن گامهاي صحيح در اين راستا مي تواند به خوبي سيستم اقتصادي رزرو هتل خود را توسعه بخشد بنابراين سياستهاي گردشگري هتل استقلال ايجاب مي کند که سياستگذاران اعم از مديران و مسئولان اجراي نمايندگان مجلس ... به نکات زير توجه کنند.برچسب ها : رزرو هتل , هتل استقلال , هتل , رزرو ,
+ نوشته شده در سه شنبه 18 مهر 1396ساعت 13:56 توسط گردشگری | | تعداد بازدید : 16

طبقه بندي گردشگري بر اساس مكان


در اين نوع از طبقه بندي ابتدا لازم رزرو هتل است گردشگري به دو هتل استقلال بخش داخلي و خارجي تقسيم شود. مكان مسافرت و يا محل اقامتي رزرو هتل كه هتل استقلال توريست انتخاب ميكند نيز، شكل معيني از گردشگري را عرضـه مـيدارد. از يـك هتل استقلال طـرف اقامـت ممكن است درهتل، ويلاي شخصي، كمپينگ و يا خانه هاي اجارهاي باشد. از طرف ديگر بايد ديد مقـصد مـسافرت رزرو هتل شهر است يا روستا كه مي تواند هتل استقلال توريسم شهري و روستايي را ايجاد نمايد. گردشگري روستايي : محققي رزرو هتل به نام لين «گردشگري روستايي عبارتست از فعاليتهاي توريستي كه در روستا صورت مي پذيرداين تعريف در نظر اول هتل استقلال ساده به نظر هتل استقلال مي رسد؛ اما با نگاهي دقيقتر در مي يابيم كه در تعريف فوق بعضي واژه هـا بايد رزرو هتل تحليل شوند. بطور مثال محدوده و نوع فعاليتهاي توريستي در روسـتا بايـد مـشخص گـردد. حـوزه فعاليتهـاي رزرو هتل گردشگري در روستا عبارتند از: گشت و گذار، فعاليتهاي آبي، فعاليتهاي هوايي، هتل استقلال فعاليتهاي زميني، فعاليتهاي ورزشـي، فعاليتهاي اكتشافي، فعاليتهاي فرهنگي، دوره هاي يادگيري مهارت.برچسب ها : رزرو هتل , هتل استقلال , هتل , رزرو ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 12 مهر 1396ساعت 11:04 توسط گردشگری | | تعداد بازدید : 21

آگهی رايگان‎ ترجمه تخصصي دانلود مقاله شارژ همراه اول‎ طلاق توافقی‎ ویرایش مقاله هزینه ویرایش مقاله انگلیسی موضوع پایان نامه مدیریت موضوع رساله دکتری مدیریت پروپوزال پایان نامه مدیریت پایان نامه مدیریت پایان نامه DBA سایت تبلیغاتی درج آگهی رایگان ثبت تبلیغ رایگان Political analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله ترجمه مقاله پزشکی شهر سوال پاسخ به سوالات مذهبی ترجمه فوری مقاله ترجمه کتاب